Sadzenie żywotników zachodnich ‘Smagard’ i ‘Golden Smaragd’- żywopłot.

Sadzenie żywotników zachodnich ‘Smagard’ i ‘Golden Smaragd’- żywopłot.

Realizacja rabaty - wykonanie obrzeży trawnikowych.

Realizacja rabaty - wykonanie obrzeży trawnikowych.

Odnowienie obrzeża z piaskowca.

Odnowienie obrzeża z piaskowca.

Wykładanie agrotkaniny na rabacie.

Wykładanie agrotkaniny na rabacie.

Usługi ogrodnicze - koszenie trawnika.

Usługi ogrodnicze - koszenie trawnika.

Przygotowanie traw do zimy - związywanie w snopki.

Przygotowanie traw do zimy - związywanie w snopki.

Okrywanie roślin na zimę.

Okrywanie roślin na zimę.

Jesienne prace porządkowe.

Jesienne prace porządkowe.

Wykonanie koncepcji nasadzeń z hortensji bukietowych.

Wykonanie koncepcji nasadzeń z hortensji bukietowych.

Cięcie korygujące - drzewka bonsai.

Cięcie korygujące - drzewka bonsai.

Niwelacja i wyrównywanie terenu pod trawnik.

Niwelacja i wyrównywanie terenu pod trawnik.

Rozkładanie agrowłókniny.

Rozkładanie agrowłókniny.

Usługi ogrodnicze - zrywanie starej darni.

Usługi ogrodnicze - zrywanie starej darni.

Sadzenie traw ozdobnych.

Sadzenie traw ozdobnych.

Jesienne prace porządkowe.

Jesienne prace porządkowe.

Wyrównywanie i zagęszczanie terenu pod trawnik.

Wyrównywanie i zagęszczanie terenu pod trawnik.

Rozkładanie agrowłókniny.

Rozkładanie agrowłókniny.

Usługi ogrodnicze - wysiew nasion traw.

Usługi ogrodnicze - wysiew nasion traw.

Wykonanie żywopłotu z żywotników zachodnich ‘Smaragd’.

Wykonanie żywopłotu z żywotników zachodnich ‘Smaragd’.

Sadzenie szczepionych roślin w donicach gabionowych.

Sadzenie szczepionych roślin w donicach gabionowych.

Obsadzenie donic tarasowych roślinami jednorocznymi - koncepcja i realizacja.

Obsadzenie donic tarasowych roślinami jednorocznymi - koncepcja i realizacja.

Sadzenie traw ozdobnych + nawożenie.

Sadzenie traw ozdobnych + nawożenie.

Związywanie traw na zimę.

Związywanie traw na zimę.

Okrywanie traw na zimę.

Okrywanie traw na zimę.

Wykonanie wertykulacji, aeracji i nawożenia trawnika.

Wykonanie wertykulacji, aeracji i nawożenia trawnika.

Realizacja i wykończenie rabat.

Realizacja i wykończenie rabat.